Raad van Beheer

 

De Raad van Beheer is de organisatie in Nederland die staat voor de relatie tussen mensen en honden. Hierbij gaat het niet alleen om allerlei activiteiten die je met je hond kunt doen, zoals sporten of showen, maar ook om het fokken van gezonde honden. Kynologie staat voor alles wat te maken heeft met deze bijzondere relatie. Daarom is de volledige naam ook Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. In het buitenland spreken ze meestal over ‘Kennel Club’


In ons duurzaam fokbeleid zijn de gezondheid, het welzijn en het sociaal gedrag van honden leidend. Iedereen wil immers een gezonde en sociale hond. De maatregelen uit ons duurzaam fokbeleid stellen de hond dan ook centraal. Daarmee ligt de lat voor onze fokkers hoog. Wel proberen we de lat niet zo hoog te leggen dat fokkers naar het grijze circuit verdwijnen waar geen stambomen worden aangevraagd, omdat dit vaak ten koste gaat van de gezondheid en het welzijn van die honden. Samenwerking in de hondenfokkerij en de totale hondensector is noodzakelijk. Op verzoek van het ministerie hebben wij als voortrekker, samen met andere organisaties uit de hondensector het plan 'Fairfok' opgesteld waarin de ambities en maatregelen van de sector zijn opgenomen.

Locatiecontrole

Onze buitendienstmedewerkers voorzien alle pups van een in Nederland geboren nest rashonden van een chip. Ze controleren dan ook de omstandigheden waarin het nest zich bevindt en adviseren de fokker over mogelijke verbeteringen. Als de gezondheid of het welzijn van het nest in gevaar is, maken zij melding bij de inspectiedienst van de overheid. Deze dienst is verantwoordelijk voor de handhaving van de wettelijke regels en heeft opsporingsbevoegdheid. De buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer hebben deze opsporingsbevoegdheid niet. Locatiecontrole kan ook plaatsvinden als de fokker een andere dienst afneemt of op indicatie. Voor de locatiecontrole gelden uitvoeringsregels. 

 

Welzijnsregels voor de moederhond

In hoofdstuk VIII van het Kynologisch Reglement vind je in titel 1 Basisreglement Welzijn & Gezondheid de welzijnsregels voor de moederhond. Er gelden bijvoorbeeld regels voor de minimum en maximum leeftijd van de moederhond, het maximum aantal nesten dat zij mag hebben gedurende haar leven, de minimale tijd die er tussen twee nesten moet zitten et cetera. Deze regels gelden voor alle fokkers van rashonden met een Nederlandse FCI-stamboom (deze honden staan ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek).

Bij de geboorteaangifte controleren we of de fokker zich aan deze regels heeft gehouden. Ook feiten die stammen uit de periode vóór de invoering van het BWG nemen we daarbij mee. Voldoet het nest niet aan de welzijnsregels, dan ontvangt de fokker wèl stambomen voor het nest maar leggen wij een klacht voor aan het Tuchtcollege. De fokker ontvangt hierover bericht van ons. Het Tuchtcollege beoordeelt de kwestie en doet een uitspraak over de sancties.

Wij vinden dat de welzijnsregels die voor rashonden gelden ook voor niet-rashonden moeten gelden.

 

Inteeltbeperking

Sterke inteelt in populaties leidt tot een bedreiging van de gezondheid en het welzijn van dieren. Daarom willen we de inteelt beperken en hebben we hiertoe regels opgesteld. Volgens artikel VIII.2 uit het Kynologisch Reglement mag je een teef niet laten dekken door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Doe je dat wel, dan geven we voor de honden die geboren worden uit deze combinatie geen stambomen af. 
Daarnaast zijn er voor veel rassen aanvullende, inteeltbeperkende regels gesteld door de rasverenigingen. Denk aan het verbod om een teef te kruisen met een halfbroer, neef of oom. Het fokken met dit soort nauwe familierelaties leidt tot hoge inteelt, waarmee de kans op erfelijke gebreken groter kan zijn. Dit is zeer onwenselijk. Om te zorgen dat er voldoende minder verwante dieren op de lange termijn beschikbaar zijn is de ambitie en het advies aan de fokkers en rasverenigingen de inteelttoename in rassen te beperken.

 

DNA-afname en -afstammingscontrole

Om er zeker van te zijn dat de opgegeven ouders ook echt de ouders van je hond zijn, controleren we de afstamming met DNA-onderzoek. Van alle rashondenpups nemen wij DNA af. Het DNA sturen wij op naar een laboratorium. Het laboratorium vergelijkt het DNA-profiel van de pups met de DNA-profielen van de ouderdieren. Zo bepalen we of de afstamming klopt. Deze afstammingscontrole is verplicht voor alle rashondenpups. Het DNA wordt bewaard voor gezondheidsonderzoeken, indien de eigenaar daar geen bezwaar tegen heeft. Met de afstammingscontrole en het DNA in de databank kunnen we veel gerichter werken aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden. Klik hier voor meer informatie. 

 

Uitslagen gezondheidsonderzoeken online

Wij vinden het belangrijk dat van elke (ras)hond duidelijk is of er gezondheidsonderzoeken gedaan zijn en wat de uitslag hiervan is. Zulke informatie moet gemakkelijk beschikbaar zijn voor fokkers en kopers. Dit geldt niet alleen voor rashonden met een officiële NHSB-stamboom maar ook voor honden zonder stamboom en niet-rashonden.

De uitslagen van gezondheidsonderzoeken bij rashonden vind je op onze website op de pagina Generaties & gezondheid online.

Door het intoetsen van NHSB-nummer, (gedeelte van) de naam, of chipnummer worden alle bij de Raad van Beheer vastgelegde gezondheidsgegevens van de rashonden vanaf 1997 zichtbaar. Persoonsgegevens zijn hier niet zichtbaar.

De Raad van Beheer is hiermee de eerste organisatie op het gebied van honden die de gezondheidsgegevens openbaar en inzichtelijk maakt.

De Raad van Beheer hoopt dat de sector dit voorbeeld overneemt en dat ook van de honden zonder stambomen de gezondheidsonderzoeken openbaar en inzichtelijk gemaakt worden.

Vooral de kopers van een hond hebben recht hierop.

 

voor meer informatie.      https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/

 

voor meer informatie.      https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/